Działalność studiów jest wspierana merytorycznie i nadzorowana przez Radę Programową, w składzie:

  • prof. Piotr Dembiński (IPI PAN),
  • dr inż. Jerzy Kalinowski (KPMG),
  • prof. Józef Lubacz (IT PW) – Przewodniczący,
  • dr inż. Andrzej Pająk (II PW),
  • prof. Stanisław Piątek (UW),
  • dr inż. Marek Średniawa (IT PW),
  • prof. Józef Woźniak (PG).