WPT: Wprowadzenie - telekomunikacja w czasach konwergencji

SDP: Sieci dostępowe przewodowe (xPON, xDSL, CATV)

STR: Sieci transportowe SDH i DWDM

LAN: Sieci LAN i WLAN

SIP1: Sieci IP

SIP2: Sieci IP

TIH: Telefonia IP - podstawy i H.323

TIS: Telefonia IP - SIP

SIN: Sieci inteligentne

NGN: Sieci NGN - architektura, protokoły i usługi

IMS: Architektura usługowa IMS

ZST: Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

OINS: Ochrona Informacji w Sieciach

BPMN: Podstawy modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN 2.0

RKE: Rynek komunikacji elektronicznej - aspekty biznesowe, prawne i społeczne

EICT: Ewolucja ICT - trendy techniczne i nowe modele biznesowe

LTE: Wprowadzenie do LTE

W20: Web 2.0 - społeczno-ekonomiczny wymiar technologii