Na opłatę za studia podyplomowe składa się czesne w wysokości 7000,00 zł oraz opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej w kwocie 30,00 zł.

Opłaty można wnosić w całości (po zakwalifikowaniu na Studia, najpóźniej do dn. 15.10.2015r.) lub w ratach:

  • I rata – 4 000 zł przy zapisach na studia, najpóźniej do dn. 15.10.2015 r.;
  • II rata – 3 000 zł przed rozpoczęciem II semestru, najpóźniej do dn. 15.02.2016 r.;
  • opłata za świadectwo – 30,00 zł – przed wydaniem świadectwa.

Należności należy uiścić na konto podane przez sekretariat Studiów.

 

  • Faktury VAT są wystawiane przez Uczelnię „automatycznie”, w ciągu 7 dni od daty dokonania wpłaty.
  • Faktury proforma są wystawiane wyłącznie firmom, na ich wyraźne życzenie.
  • Do wystawienia faktury proforma potrzebna jest pisemna deklaracja firmy o pokryciu kosztów (części lub całości) studiów uczestnika/uczestników oraz dane firmy.