Warunki przyjęcia

Udział w Studiach Podyplomowych brać mogą absolwenci studiów wyższych 1. i 2. stopnia, zgodnie z § 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych w PW. Dopuszcza się udział w SP studentów ostatniego roku studiów 1. i 2.stopnia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 c Regulaminu. Wnioski o przyjęcie na studia podyplomowe przyjmowane są w kolejności rejestracji w systemie „Rekrutacja PW”.

Limit miejsc: 30 osób

Zapisy

Zapisy na kolejną edycję studiów podyplomowych trwają od czerwca do września br. Rejestracja kandydatów odbywa się przez system informatyczny „Rekrutacja PW”, dostępny na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl.

Dokumenty potrzebne do zapisania się na studia:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe, wydrukowany (po wypełnieniu) z „Rekrutacji PW” i podpisany,
  • ksero lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych: magisterskich, inżynierskich lub licencjackich,
  • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej (sekretariat Studiów przesyła formularz umowy na adres e-mail zakwalifikowanego kandydata),
  • potwierdzenie przelewu opłaty – I raty lub całości,
  • w przypadku dofinansowania studiów przez Pracodawcę należy dołączyć dokument potwierdzający dofinansowanie i jego wysokość.

Komplet dokumentów można przekazać na jeden z wymienionych sposobów:

  • skany dokumentów przesłać w formie elektronicznej na adres tiz[at]tele.pw.edu.pl (oryginały dokumentów należy dostarczyć przed terminem pierwszego zjazdu)
  • przesłać pocztą na adres:

Instytut Telekomunikacji PW
Studia Podyplomowe
Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa

  • dostarczyć osobiście do sekretariatu: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, III piętro, skrzydło C, pok.343, w godz. 9.00-16.00