Kandydatów na Studia Podyplomowe Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: