Terminarz zajęć

 

Godzinowy rozkład zajęć
Sobota:
09.15-10.45wykład
10.45-11.00przerwa
11.00-12.30wykład
12.30-12.45przerwa obiadowa
12.45-14.15wykład
Niedziela:
09.15-10.45wykład
10.45-11.00przerwa
11.00-12.30wykład
12.30-12.45przerwa obiadowa
12.45-14.15wykład
Opłaty

Na opłatę za studia podyplomowe składa się czesne w wysokości 7000 zł oraz opłata za wydanie świadectwa 30,00 zł. Opłaty można wnosić w całości (po zakwalifikowaniu na Studia, najpóźniej do dn. 15.10.2016r.) lub w ratach:

  • I rata – 4 000 zł przy zapisach na studia, najpóźniej do dn. 15.10.2016 r.;
  • II rata – 3 000 zł przed rozpoczęciem II semestru, najpóźniej do dn. 20.02.2017 r.;
  • opłata za świadectwo – 30,00 zł – przed wydaniem świadectwa.

Należności należy uiścić na indywidualne konto bankowe, przesłane przez sekretariat Studiów w „Umowie o warunkach płatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej”.