Terminarz zajęć

 

Godzinowy rozkład zajęć
Sobota:
11.00-12.30wykład
12.30-12.45przerwa
12.45-14.15wykład
14.15-15.00przerwa obiadowa
15.00-16.30wykład
Niedziela:
09.15-10.45wykład
10.45-11.00przerwa
11.00-12.30wykład
12.30-12.45przerwa obiadowa
12.45-14.15wykład
Opłaty

Koszt studiów podyplomowych wynosi 7000 zł. Opłata może zostać uregulowana w całości lub rozłożona na 2 raty:

  • za I semestr, w wysokości 4000 zł, wnoszona przy zapisach, najpóźniej do 15 października 2014r.,
  • za II semestr, w wysokości 3000 zł, wnoszona przed rozpoczęciem zajęć tego semestru
Opłaty prosimy uiszczać przelewem na konto Politechniki Warszawskiej:
Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa 38 1240 1053 5111 1036 0020 0091 
z dopiskiem „Studia podyplomowe”.