O nas

Podstawowe fakty

Studia Podyplomowe w zakresie Telekomunikacji, Informatyki i Zarządzania są prowadzone na Politechnice Warszawskiej przez Instytut Telekomunikacji od 1990 roku. Zostały one zainicjowane w wyniku podpisania umowy o współpracy z Centrum Szkolenia Ustawicznego GIE INT-CITCOM France Telecom.

Dzięki atrakcyjnej ofercie i wysokiemu poziomowi merytorycznemu proponowany program edukacyjny uzyskał znaczącą pozycję na krajowym rynku kształcenia ustawicznego. Do chwili obecnej 318 osób ukończyło studia podyplomowe.

Oferta

Studia Podyplomowe Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie to oferta edukacyjna przeznaczona dla osób, które mają potrzebę uaktualnienia, uzupełnienia, usystematyzowania lub poszerzenia swojej wiedzy w szeroko rozumianych dziedzinach informatyki, telekomunikacji i teleinformatyki. Oferta jest skierowana zarówno do projektantów i inżynierów jak i do osób na stanowiskach kierowniczych podejmujących decyzje, a także do profesjonalistów z innych branż posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Nasza propozycja dla osób, które poszukują profesjonalnej oferty edukacyjnej zawiera:

 • Pełne, dwusemestralne studia podyplomowe według zasad określonych przez MNiSW.
 • Ponad 180 godzin zajęć wykładowych i laboratoryjnych odbywających się w weekendy (co 2 tygodnie), od października do końca czerwca.
 • Wysoki poziom merytoryczny proponowanych zajęć.
 • Doświadczoną kadrę wykładowców.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej.
 • Koszt uczestnictwa – 7000 zł (płatne w 2 ratach – 4000 + 3000 przed rozpoczęciem każdego semestru)
Główne zagadnienia programowe
 • Sieci następnej generacji – NGN, 3G/LTE i IMS
 • Technika IP, Internet i Web 2.0 i ich zastosowania
 • Ochrona informacji i bezpieczeństwo sieci
 • Sieci szerokopasmowe – przewodowe i bezprzewodowe
 • Konwergencja sieci i usług – IPTV, bogaty VoIP
 • Inżynieria oprogramowania
 • Zarządzanie sieciami
 • Nowe modele biznesowe ICT – MVNO/MVNE
 • Przetwarzanie w chmurze i jego zastosowania
 • Kierunki ewolucji ICT

Kierownikiem studiów, odpowiedzialnym merytorycznie za całość programu jest prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Perlicki z Instytutu Telekomunikacji PW.

Aktualności

Serdecznie witamy Słuchaczy edycji 2016/2017 studiów podyplomowych Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie.

Nowość

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny kurs nt. „Studium wykonalności projektu teleinformatycznego” . Kurs ma charakter otwarty, mogą uczestniczyć w nim również osoby niebędące naszymi słuchaczami. Ilość miejsc jest ograniczona. Zajęcia odbędą się w dn. 10 czerwca 2017r., w godz. 9.15-14.15. Chęć uczestniczenia w zajęciach prosimy zgłaszać do sekretariatu studiów na adres: h.basa[at]tele.pw.edu.pl

Pobierz informacje o wykładowcy
pdf-icon-smaller

Pobierz informacje o kursie
pdf-icon-smaller